Telefon

0312 385 99 75

Sorular ve Cevaplar

Su Sondajı Nedir?
Su Sondajı Nedir nasıl yapılır şartlarınız nelerdir.
Kuyu bakımı
Kuyu bakımı kuyular zamanla tortu kum vs gibi ince tanelerle dolmaya başlar.bu ince taneleri dalgıç pompa dışarıya basmaya başlar ve dalgıç pompalarda Fan bozulmalarından kaynaklı arızalar hatta motor yanmaları olabiliyor, eğer kuyu delgi işleminde delgi çapı, teçhiz çapı, çakıllama, kuyu temizliği ve dalgıç pompa secimi doğru yapılmamış ise her yıl kuyunun içindeki dalgıç motopomp sistemi kuyudan çıkartılarak kuyuya sondaj köpüğü kullanılarak hava vurulması kuyunu ömrünü ve sistemini korur ve yaşatır.
Kuyunun gerçek debisi(su miktarı)
Kuyunun gerçek debisi(su miktarı) Kuyu suyu temizlendikten sonra kuyu suyunu yenebilecek pompa ile kuyuya yeraltı suyu girişi olan derinliğin 5 -10 metre altına pompa indirilerek suyun boşaltılması ve kuyunun gerçek debisi görülünceye dek kuyunun statik(yeryüzüne doğru yükseldiği yüzeyden olan mesafesi) ,dinamik seviyesi(yeraltı suyunun kuyuya akış yaptığı en derin seviye) ölçülür. Gerçek debide ve kw değeri uygun pompa seçimini yapabilmek için pompa en az 72 saat çalıştırılır. Dinamik seviyenin yaklaşık 5 metre altına istenilen suyu kuyu ağzına yada daha yukarıdaki depoya basabilecek şekilde seçilmiş olan dalgıç motopomp sistemi kurularak su istenilen noktaya taşınır.
Kuyu inkişafı (kuyu temizliği)
Kuyu inkişafı (kuyu temizliği) Çakıllama işlemi bittikten sonra kuyuya hava hortumu indirilerek kuyu başından itibaren tabana kadar uygun basınçta kompresör ile kuyu temizleninceye kadar hava vurulur.vurulan hava sonunda sondaj yetkilileri havayla birlikte kuyudan çıkış yapan suyun debisini yaklaşık olarak tahmin ederler.
Su Sondajı nedir, nasıl yapılır, sudeposuna su nasıl akılır, devlet izinleri nelerdir?
Su sondajı, Gerçek ve tüzel kişilerin, suya ulaşamadıklarında, çözüm arayışında 1.sırayı alan teknik bir cözümüdür. Yeryüzü canlılarla tanıştığında,hayvanlar ve insanlar kazıma tekniklerini kullanarak su bulmak için toprağı elleriyle kazıyarak, aslında bugün makineyle toprağı yada kayayı delmenin ilk adımını attıkları, gelişen teknolojinin tabanı delmek amacıyla yapılan çalışmaya su sondajı denir. Su sondajı nasıl yapılır, Sondaj yapılması istenilen bölgede kaynak sularının olup olmadığı,var yakınlarda açılmış su sondaj kuyusu ,ve bölgenin jeolojik yapısı göz önüne alınarak gözlemsel veya jeofizik etüd sonuçlarıyla belirlenen sondaj yeri tespit edilir. Tespit edilen noktanın güncel tapusu, kiroki ve talep yazısı DSİ ye yeraltı suyu arama izin belgesi talebi verilir. DSİ sondaj noktasını inceler ve izni verir. Tespit edilen noktaya sondaj makinesi en az 10 teker araç üzerinde makine ve diğer araçlar için lokasyon düzenlenir. Makine lokasyona çekilerek ;zeminin ekolojik yapısına göre sulu sistem veya havalı sondaj yapılacağına karar verilir. Zeminin yapısı kumlu, çakıllı , yıkılgan veya gevşek yapıya sahip ise sulu sistem,zemin yapısı sert ,kaya,gibi masif ve döküntüsü ise havalı sistemle çalışılır. Sondaj istenilen derinliğe geldiğinde sondaj delgi takımı kuyudan çekilir ve kuyu delgi çapına uygun boru kuyuya delikli ve deliksiz boruların en ucuna mahmuz (konik uç) en tabana gelecek şekilde kuyu teçhizi (borula) yapılarak kuyu çakıllanmaya hazır hale gelir. Çalışkana çakıl yıkanmış kumsuz ve köşesiz yuvarlak çakıl olmalı ve kumcıdarı ile teçhiz Borusu arasına yavaş yavaş dökülürken aynı anda da kuyuya su verilerek hem Çakıllama hem kuyuyu yıkama işlemi devam etmeli çakılın kuyu tabanına kadar inmesi sağlanmalıdır.